Opłaty

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą naszego przedszkola. Mamy nadzieję spełnić Państwa oczekiwania, a naszym dzieciom zapewnić jak najlepsze warunki rozwoju i opieki. Poniżej przedstawiamy cennik oraz pakiet zajęć dodatkowych.

Wpisowe i czesne

Wpisowe – 450 zł

Czesne: 750 zł – cały dzień pobytu dziecka w przedszkolu bez wyżywienia z możliwością wykupienia posiłków:

- całodzienne wyżywienie – 18 zł
- śniadanie – 3 zł
- obiad – 14 złCzesne: 650 zł – do godz. 12.00 – bez wyżywienia

z możliwością wykupienia dodatkowych posiłków:
- śniadanie – 3 zł
- obiad –14 zł

 

W przypadku wcześniejszego zgłoszenia nieobecności dziecka - stawka żywieniowa lub opłaty za wybrane posiłki są zwracane.

Czesne opłacane z góry, przelewem do piątego dnia każdego miesiąca na konto przedszkola:
67 1090 1043 0000 0000 0504 5100

W czesne wliczone są:

 • Dni adaptacyjne wraz prezentami
 • Codzienne zajęcia dydaktyczne według programu wychowania przedszkolnego realizowanego zgodnie z nową podstawa programową
 • Ćwiczenia gimnastyczne
 • Język angielski z lektorem (1 raz w tygodniu)
 • Zajęcia z glottodydaktyki
 • Dogoterapia – spotkania z psem oraz trenerem;
 • Alpakoterapia – spotkania z alpakami;
 • Zajęcia cykliczne (raz w miesiącu) rozwijające wiedzę o świecie, umiejętności artystyczne oraz Inteligencję Emocjonalną.
 • Opieka psychologa (konsultacje indywidualne – odpłatne);
 • Opieka logopedyczna, badania przesiewowe wraz z indywidualnymi spotkaniami z rodzicami (konsultacje indywidualne – odpłatne);
 • Dostęp do biblioteki przedszkolnej „Sowa Mądra Głowa” dla Dzieci oraz Rodziców;
 • Zakup książek, wszystkich pomocy plastycznych oraz dydaktycznych.
Tęczowe Przedszkole
Tęczowe Przedszkole

Płatne zajęcia dodatkowe (opłaty miesięczne):

 • Rytmika (2 razy w tygodniu) – 45 zł
 • Język angielski z lektorem (2 razy w tygodniu) – 45 zł 
  (1 raz w tygodniu) – 30 zł 
 • Kodowanie (1 raz w miesiącu ) – 60 zł
 • Szachy (1 raz w tygodniu) – 50 zł
 • Warsztaty plastyczne (1 raz w tygodniu) – 50 zł 
 • Warsztaty ceramiczne (3 razy w miesiącu) – 50 zł
 • Gimnastyka ogólnorozwojowa (1 raz w tygodniu) - 40 zł
 • Taniec (1 raz w tygodniu) – 60 zł
 • Balet (1 raz w tygodniu) – 50 zł
 • Piłka nożna (1 raz w tygodniu) – 50 zł
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne – (1 raz w tygodniu) – 50 zł
 • Basen (1 raz w tygodniu) – 50 zł (jedne zajęcia)
 • Terapia ręki (1 raz w tygodniu) – zajęcia grupowe – 50 zł ,
  – zajęcia indywidualne – 40 zł (jedne zajęcia)
 • Opłata pobierana na: wycieczki, teatrzyki, koncerty muzyczne dla dzieci, uroczystości przedszkolne, zakup upominków, bale karnawałowe, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz wiele innych atrakcji – 40 zł

 • Tutoring przedszkolny – indywidualny program roczny – 500 zł