Dyrektor przedszkola – mgr Anita Pyssa

Dyrektor przedszkola – mgr Anita Pyssa

Wykształcenie:
Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze na kierunku: pedagogika, w zakresie – wychowanie przedszkolne, dyplom magistra.

Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Warszawie, Wydział Pedagogiczny, studia podyplomowe w zakresie: Zarządzanie w oświacie i instytucjach kultury.

Szkolenia i kursy:

 • Glottodydaktyka przedszkolna i nauczania zintegrowanego prof. Bronisława Rocławskiego, Ośrodek Doskonalenia nauczycieli MODEN
 • Kinezjologia Edukacyjna jako metoda skutecznego rozwoju i uczenia się.  Międzynarodowy Instytut Neurokinezjologii Rozwoju Ruchowego i Integracji Odruchów.
 • Diagnoza i obserwacja dziecka w przedszkolu.  Grupa Edukacyjna S.A.
 • Sztuka rozwiązywania konfliktów. Instytut Kształcenia EKO TUR.
 • Kierowanie zespołem . Warsztaty menadżerskie, KC Centrum Rozwoju.
 • Warsztaty Pase – POTOMINO 2014 : Sztuka jazdy na słoniu – czyli jak skutecznie motywować siebie i innych. Efektywnie, z przytupem, zgodnie z Sobą, w zgodzie z Mózgiem” – czyli nauczanie i uczenie przyjazne mózgowi. Nauczyciel i jego PR – jakim Cię widza takim Cię piszą.
 • „Reforma wychowania przedszkolnego”. Instytut kształcenia EKO -TUR
 • Jak skutecznie rozmawiać w trudnej sytuacji w oparciu o model Porozumienia Bez Przemocy Marshalla Rosenberga. Akademia Dyrektora.
 • Efektywne zarządzanie w placówce oświatowej. Dyrektor jako menadżer. Gowork
 • Nadzór pedagogiczny nad poprawnością stosowania przez nauczycieli zasad metodyki wychowania przedszkolnego. Esperte
 • Trening umiejętności społecznych i emocjonalnych dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera, ADHD, zaburzeniami zachowania oraz niedostosowanych społecznie. Prospect.
 • Szkoła Tutorów Przedszkolnych, Collegium Wratislaviense.
 • Przywództwo w Edukacji, Collegium Wratislaviense.

Liczne szkolenia i warsztaty dotyczące rozwoju osobistego, kompetencji dyrektora i prowadzenia placówki oświatowej w dobie zmieniających się potrzeb oraz przepisów.

Doświadczenia zawodowe:

 • 6 lat pracy z dziećmi w przedszkolu publicznym, we wszystkich grupach wiekowych od 3 do 6 lat.
 • 15 lat pracy na stanowisku dyrektora

„W życiu zawodowym kieruję się zasadą tzw. etyki troski, opierającej się na wzajemnym szacunku i odpowiedzialności w naszych relacjach. Ważna jest tu autentyczność, która wynika z osobowości, naszego charakteru i prawdziwości. Owa autentyczność oparta na zaufaniu, stanowi podstawę szczerej i głębokiej relacji, jaką mamy przyjemność tworzyć i przeżywać wszyscy razem przez lata naszej współpracy z rodzicami, dziećmi oraz nauczycielami.”

Agnieszka Gasik – nauczyciel, zastępca dyrektora

Agnieszka Gasik – nauczyciel, zastępca dyrektora

Wykształcenie:
Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku Pedagogika, specjalność Pedagogika wczesnoszkolna i korekcyjna oraz studiów podyplomowych na tejże uczelni, w zakresie Zarządzania w systemie oświaty.

Obecne studentka studiów II stopnia na kierunku Pedagogika, specjalność Pedagogika korekcyjna na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Kursy i szkolenia:

 • Glottodydaktyka ojczystojęzyczna i glottoterapia prof. Bronisława Racławskiego kurs certyfikowany, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli MODEN.
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej, kurs certyfikowany, ProCentrum.
 • Podstawowe umiejętności matematyczne we wczesnej edukacji wg nowatorskiego programu nauczania NUMICON, Moje Bambino.
 • Trener grafomotoryki, kurs certyfikowany, ProCentrum.
 • Edukacja matematyczna dzieci wg koncepcji prof. dr hab. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, Usługi szkoleniowe pedagogiczno-psychologiczne Ewa Zielińska.
 • Budowanie relacji oraz prowadzenie rozmów z rodzicami dzieci przejawiających niepożądane zachowania w domu i w przedszkolu, konferencja, Bliżej Przedszkola.
 • Dziecięca matematyka: praktyczne rozwiązania metodyczne i organizacyjne stosowane w pracy ze starszymi i młodszymi przedszkolakami oraz sposoby rozwijania zadatków uzdolnień matematycznych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wolniej rozwijającymi się, Bliżej Przedszkola
 • „Mindfulness czyli trening uważności dla ucznia i nauczyciela” kurs , Edumach

Doświadczenie zawodowe:

 • 5 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym na stanowisku nauczyciel wychowawca.
 • od 4 lat prowadzenie zajęć językowych metodą Glottodydaktyki ojczystojęzycznej z dziećmi w różnym wieku.

„W swojej pracy kieruję się wyczuciem i wyrozumiałością opartą na solidnej wiedzy i zasadach. Wierzę, że każde dziecko potrzebuje ciepła i zrozumienia, a także zauważenia jego naturalnych zdolności i indywidualnego podejścia. Każde dziecko jest inne, każde jest pełne miłości i z ciekawością odkrywa otaczający Świat, a największym sukcesem dorosłego są sukcesy uczących się od niego dzieci.”

Przedszkole na Targówku

Mgr Anna Stefaniak – nauczyciel

Wykształcenie:
Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Zielonogórskiego na kierunku Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu ze specjalizacją Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna; absolwentka studiów podyplomowych Terapia Pedagogiczna.

Szkolenia i kursy :

 • Szkoła Tutorów, Collegium Wratislaviense.
 • Trening Umiejętności Społecznych, szkolenie TUS
 • kurs „Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne” - poziom I
 • First Certificate in English uzyskanie Certificate of Cambridge
 • Kurs Pomocy Przedmedycznej
 • Kurs opiekuna wycieczek

Doświadczenie zawodowe:

 • 5 - letnie doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciel- wychowawca grupy
 • 2 - letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć ruchowych Metodą Weroniki Sherborne,
 • wieloletnie doświadczenie w pracy jako korepetytor języka angielskiego oraz opiekun grup wycieczkowych.

„Jestem pełnym wyrozumiałości i odpowiedzialności nauczycielem, który szybko nawiązuje dobry kontakt z dzieckiem, a dzięki zaangażowaniu i sercu wkładanemu w pracę z najmłodszymi, zyskuję również uznanie swojej pracy przez rodziców dzieci powierzonym mojej opiece.
Potrafię przygotować plany pracy w oparciu o aktualne programy nauczania, a moja kreatywność i zamiłowanie do pracy z najmłodszymi sprawiają, że moje zajęcia są atrakcyjne oraz pozbawione nudy i monotonii.”

nauczyciel – Aleksandra Brodzik

Aleksandra Brodzik – nauczyciel

Wykształcenie:
Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą.

Szkolenia i kursy:

 • Kurs Nowoczesny Pedagog
 • Kurs „Pedagogika freblowska – inspiracje praktyczne” (froebel.pl)
 • Praca metodą Glottodydaktyki- wczesna edukacja językowa dzieci wg metody prof. Bronisława Rocławskiego
 • Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
 • „Freblowskie spotkania w porannym kole” (froebel.pl)
 • „Adaptacja, integracja, współpraca – freblowskie przepisy na udaną grupę” (froebel.pl)
 • „Trening umiejętności społecznych (TUS)” (edumach.pl)
 • „Jak poskromić złośnika w szkole i przedszkolu?” (edumach.pl)
 • „Dziecięca matematyka: praktyczne rozwiązania metodyczne i organizacyjne stosowane w pracy ze starszymi i młodszymi przedszkolakami” (blizejprzedszkola.pl)

„Z Tęczowym Przedszkolem współpracuję od sierpnia 2020 roku. Jestem osobą pogodną i cierpliwą, która jest całym sercem oddana pracy. Na pierwszym miejscu zawsze stawiam dzieci – ich dobro, rozwój oraz budowanie ich samodzielności. Łatwo nawiązuję kontakty oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu zarówno z dziećmi jak i z rodzicami.”