Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe w naszym przedszkolu to również wycieczki do muzeów i galerii, spektakle teatralne dla dzieci, koncerty muzyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty malarstwa i decoupagu, warsztaty podróżnicze.

Język angielski

Język angielski

Zajęcia są prowadzone metodą immersji językowej przez lektora.Jest to skuteczny sposób nauczania języka angielskiego, ponieważ działa w sposób naturalny - łącząc naukę z zabawą. Polega na stopniowym oswajaniu się z językiem angielskim , traktując go jako narzędzie do poznawania świata zupełnie bez stresu, intuicyjnie. Dzieci uczące się w ten sposób, robią to niejako „przy okazji”, bez monotonnego powtarzania słówek i zwrotów na pamięć.

Rytmika

Rytmika

Zajęcia rytmiki prowadzone są systemem wychowania muzycznego Carla Orffa, któremu przyświeca idea „jedności słowa i muzyki, rytmu i ruchu". System polega na autentycznej aktywności dziecka w obcowaniu z muzyką, obejmuje wszystkie formy wychowania muzycznego - śpiew, ruch, grę, tworzenie, słuchanie - zintegrowane w jedną całość.

Warsztaty ceramiczne

Warsztaty ceramiczne

Warsztaty ceramiczne pokazują, jak za dotknięciem dłoni bezkształtna glina może zamienić się w cokolwiek tylko maluch zechce. Praca z gliną uczy cierpliwości i skupienia, a także dobrze wpływa na harmonijny rozwój dziecka. Warsztaty te rozwijają wyobraźnię oraz zdolności manualne, a do tego są wspaniałą i ciekawą zabawą.

Warsztaty plastyczne

Warsztaty plastyczne

Zajęcia plastyczne rozwijają dziecięce talenty, a także uczą wyrażania własnych emocji przez język sztuki. Dają możliwość poznawania różnorodnych form wypowiedzi poprzez wykorzystywanie dziecięcej naturalności i spontaniczności. Nauczyciel organizując działania twórcze z dziećmi, wkracza w świat fantastycznej przygody, podczas której wspólnie tworzą jego wizję. Najważniejszym jednak celem tej działalności jest sam proces tworzenia i przeżywania, eksperymentowania z tworzywem plastycznym.

Taniec

Taniec

Zajęcia dodatkowe dla dzieci z tańca pozwalają na poznanie swoich mocnych i słabych stron, rozwinięcie kreatywności, otwarcie się na ludzi oraz naukę pracy w grupie. Taniec usprawnia koordynację wzrokowo-ruchową, rozwija pamięć ruchową oraz muzykalność. Zajęcia pozwolą poznać poszczególne tańce: od towarzyskiego, poprzez disco, aż po ludowy.

Terapia ręki

Terapia ręki

Interdyscyplinarne podejście do edukacji dzieci i młodzieży owocuje dużymi sukcesami w obszarze terapii ręki w integracji sensorycznej oraz terapii ręki we wspomaganiu funkcji pisania.

Basen

Basen

Naukę pływania można rozpocząć w każdym wieku, a im młodsze dziecko, tym nauka przychodzi łatwiej. Pływanie w wieku przedszkolnym ma wszechstronne i korekcyjne oddziaływanie na organizm dziecka. Koryguje wady postawy oraz hartuje organizm, wpływa korzystnie na rozwój psychoruchowy i emocjonalny, poprawia koordynację ruchową.

Zajęcia prowadzone są z podziałem na grupy wiekowe i umiejętności pływackie dzieci. Dzieci powinny być wyposażone w strój pływacki (czepek silikonowy, kąpielówki/kostium kąpielowy, klapki, ręcznik). Zapewniamy pozostałe akcesoria do nauki pływania.

Zajęcia odbywają się na obiekcie KBR „Muszelka” przy ul. Balkonowej 2 w Warszawie.

Szachy

Szachy

Zajęcia szachowe uczą przestrzennego myślenia, przewidywania, koncentracji, skupienia i wyciszenia. Trenują pamięć, kształtują zmysł kombinacyjny, są także wspaniałą intelektualną zabawą, która wzbogaca dzieci o takie umiejętności jak: szybkość myślenia, spostrzegawczość, reakcję na ruchy i zachowanie przeciwnika, bystrość, konsekwencję podejmowanych decyzji. Współzawodnictwo w gronie rówieśników wzmacnia poczucie własnej wartości, pozwala aktywnie rozładować emocje i, co bardzo istotne, przeżyć ewentualne pierwsze niepowodzenia przy szachownicy razem z innymi dziećmi w przyjaznej atmosferze wzajemnego zrozumienia. Zajęcia szachowe ćwiczą także sprawność koordynacji ruchowo-wzrokowej, rozwijają sprawność manualną i zręczność.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od 4 roku życia.

Karate z kompensacją wad postawy

Karate z kompensacją wad postawy

Karate z kompensacją wad postawy to zestaw ćwiczeń korygujących i zapobiegających wadom postawy u dzieci. Rozwijają sprawność fizyczną, gibkość i dynamikę oraz koordynację ruchową. Karate pozwala na naukę podstawowych form gimnastycznych, poznawanie dynamiki i możliwości ruchowych własnego ciała. Zajęcia mają zapoznać dzieci z formą rekreacji ruchowej z elementami sztuk walk (dzieci nie uczą się walczyć między sobą). Dzięki temu uczą się zasad kultury osobistej, szacunku do instruktora, osób starszych oraz uznania autorytetu. Dzieci w ramach nauki karate zapoznają się także z właściwym zachowaniem na zajęciach, historią i zwyczajami Dalekiego Wschodu (np. ceremonia powitania).

Balet

Balet

Zajęcia baletu uwrażliwiają dzieci na muzykę poważną, zwracają ich uwagę na płynność ruchu, giętkość ciała oraz koordynację ruchową. Ten rodzaj tańca uczy szczególnego wyrażania emocji poprzez ekspresję ruchową. Dzieci na zajęciach uczą się podstaw tańca klasycznego oraz poznają elementy ćwiczeń, które łączone są w układy choreograficzne prezentowanych podczas występów.

Małe laboratorium eksperymentów: SCIENCE z językiem angielskim

Małe laboratorium eksperymentów: SCIENCE z językiem angielskim

 „Eksperymenty” to zajęcia edukacyjne nadające nowy ton wiedzy, gdzie doskonała zabawa łączy się z nauką. Na czas, kiedy przedszkole zamienia się w laboratorium naukowe, w którym mali naukowcy poznają zaskakujący świat fizyki, chemii i inżynierii.

Dzięki „Eksperymentom” setki małych naukowców własnoręcznie stworzyły chmury w przedszkolach, wybuchy wulkanów oraz sprawdziły, czym jest grawitacja. Większość zajęć urozmaicają innowacyjne zabawki fizyczno-chemiczne, np. auta zasilane na wodę z solą, lampki plazmowe czy projektory gwiezdne. Siłą „Eksperymentów” są wybitni naukowcy. Mali, zadający coraz to mądrzejsze pytania oraz ci nieco starsi – wykwalifikowani pedagodzy pełni energii i pasji do nauczania. Bogaty system motywacyjny pozwala docenić najbardziej ciekawskich przedszkolaków oraz zachęcić całą grupę do bezpiecznego eksperymentowania.

Piłka nożna

Piłka nożna

Zajęcia z piłką rozwijają zdolności kontrolowania piłki i swojego ciała. Gra w piłkę nożną wpaja ideę zespołowości i zasad fair play. Zajęcia zmierzają przede wszystkim do dawania radości z grania, kształtowania koordynacji ruchowej oraz poczucia równowagi. Zajęcia te również wzmacniają relację między opiekunem i dziećmi, dzięki wykorzystaniu zabaw i gier z elementami piłki nożnej. Podczas zajęć dzieci będą uczyły się skutecznego prowadzenia piłki, wykorzystania warunków zewnętrznych w grze, trafnych decyzji, przewidywania i zdolności postrzegania.

Dogoterapia

Dogoterapia

Metoda, która doskonale łączy naukę oraz zabawę. Zajęcia z udziałem psa dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym rozwijają umiejętność okazywania emocji oraz uczą bezpiecznego kontaktu z psem. Najmłodsi dowiadują się, jak bezpiecznie bawić się z psem, odczytywać zachowania psów i w jakich sytuacjach nie należy podchodzić do psa. Dzieci poszerzają wiedzę na temat różnych zawodów, w tym. m.in. o roli psa w policji, straży pożarnej, czy górskim pogotowiu ratunkowym. Kontakt z psami bawi, uczy, ale też wychowuje. Dzieci, dowiadują się, jak należy o psa dbać, pielęgnować i po nim posprzątać. Pies motywuje i zachęca najmłodszych do wszelakich działań, edukacji i aktywności. Obecność psa pozwala na szybszą naukę – dzieci, chętniej przyswajają wiedzę o zmysłach, kolorach, kierunkach, porach roku, budowie własnego ciała, zasadach zdrowego odżywiania i higieny osobistej. Zajęcia oparte są na rozmowie, dyskusji z dziećmi. Każde zajęcia dostosowane są do wieku dzieci, liczebności grupy, zainteresowań, stopnia rozwoju dzieci, sposobu zachowania w obecności psa oraz faktu, czy dzieci uczestniczą w stałych zajęciach czy też są to pierwsze zajęcia.

Programowanie

Programowanie

Code and Play to autorski program, którego celem jest nauczenie dzieci podstaw logicznego myślenia i jednocześnie wprowadzający dzieci w świat programowania. W trakcie zajęć wykorzystywane są różnorodne rekwizyty, takie jak np. programowalne zabawki. Przy ich wykorzystaniu dzieci zapoznają się z koncepcją układu współrzędnych, poznają problematykę zbiorów czy operatorów logicznych. Poznają takie pojęcia jak algorytm, pętla, wzór oraz rozwijają umiejętności planowania, sekwencjonowania i wyszukiwania błędów. Pomagamy dzieciom budować pewność siebie, poprzez pokazanie, że każdy duży problem składa się z wielu małych problemów, z którymi dziecko jest w stanie sobie poradzić a popełniony błąd nie powinien zniechęcać do działania.

Gordonki

Gordonki

Zajęcia warsztatowe prowadzone w oparciu o Teorię Uczenia się Muzyki profesora E.E Gordona, doświadczonego muzyka, pedagoga, jazzmana. To zaproszenie do wspólnego odkrywania świata dźwięków. Przy pomocy muzyki wykonywanej na żywo dzieci odkrywają świat rytmów i skal. W spontaniczny sposób rozwijają swoje zdolności muzyczne oraz harmonię ruchu. Każdym zajęciom towarzyszą rekwizyty pobudzające dziecięcą wyobraźnię. Zajęcia stymulują rozwój muzyczny dziecka: kształcą słuch muzyczny, wzbogacają słownik rytmiczny i tonalny, doskonalą umiejętności śpiewania.